Logo-Coaching-Social-300x90


El Coaching Social l’entenem com un procés que s’estableix entre un professional del coaching i un client que demana ajut per assolir una fita basada en una millor comprensió de la seva situació i dels recursos que té per tal de poder afrontar una nova etapa vital després de quedar-se sense feina.

El Coaching Social el desenvolupem també per a directives i directius del Tercer Sector Social que necessiten millorar i/o desenvolupar les seves habilitats professionals.

En aquesta relació, el coach i el client són professionals solidaris o bé Entitats del Tercer Sector i per tant mantenim els valors que ens inspiren com a associació dins del marc del compartir talent.

Coach social

És un professional solidari, amb formació en coaching i una expertesa professional en la matèria acreditada.

Ha de comprometre’s a desenvolupar quatre sessions i a acceptar ser supervisat en cada procés per un coach gestor senior que fa el rol de sponsor, tal i com fem en tots els projectes a Gestió Solidària.

Si voleu fer de coach o de client (com a Professional Solidari o com a Entitat) si us plau, envieu un mail a

Client

  • Un professional solidari que es troba en situació d’atur i que vol un suport en forma de coaching per tal d’entendre la seva situació i buscar noves eines per afrontar el futur.
  • Un directiu d’una entitat del Tercer Sector que necessita desenvolupar les seves habilitats professionals.

Contacte