CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Associació Gestió Solidària l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Associació Gestió Solidària es reserva el dret a efectuar canvis en el website sense fer cap avís previ, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Associació Gestió Solidària i el seu ús i utilització es troba subjecte als terminis de la llicència Creative Commons CC-BY-NC (Reconeixement-No Comercial). Per veure d’una forma més detallada els terminis d’ús d’aquesta llicència, visiti l’enllaç http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.ca (analitzar aquest aspecte pel que fa a l’ús de les dades que els professionals hagin facillitat –fotos i perfils dels professionals que apareixen a la web).

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de Associació Gestió Solidària. L’usuari, únicament i exclussivament, pot fer servir el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, prohibint-se la seva utilització amb finalitats comercials o per a qualsevol altre ús que no sigui el personal i privat.

Associació Gestió Solidària és respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb Associació Gestió Solidària, enviant un correu electrònic a l’adreça info@gestiosolidaria.org, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web d’Associació Gestió Solidària es troba allotjada al domini www.gestiosolidaria.org, propietat d’Associació Gestió Solidària.

Associació Gestió Solidària és una associació sense ànim de lucre, amb NIF G-65.912.032, que té per objectiu ajudar a les tasques de gestió de les entitats del tercer sector. El domicili social de l’Associació Gestió Solidària es troba a Barcelona, al carrer Tuset, 23-25, 6è 8ª, CP 08006.

Per establir una comunicació directa i efectiva amb Associació Gestió Solidària pot telefonar al número de telèfon 93.217.41.33 o enviar un correu electrònic a l’adreça   indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

 

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Associació Gestió Solidària pot haver incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a Associació Gestió Solidària, i Associació Gestió Solidària no fa una revisió dels seus continguts, pel que, Associació Gestió Solidària no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Associació Gestió Solidària es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb Associació Gestió Solidària, enviant un correu electrònic a l’adreça  indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaça de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament Associació Gestió Solidària manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena de d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Associació Gestió Solidària de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment Associació Gestió Solidària podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’alegació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per Associació Gestió Solidària.

 

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, l’emplacem a que s’adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte del website www.gestiosolidaria.org, seran tractades per Associació Gestió Solidària amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que els usuaris del website vulguin fer arribar a la organització, així com per rebre comunicacions de novetat i informació comercial de productes i serveis oferts per Associació Gestió Solidària, si així ho ha indicat vostè expressament. Per exercir els seus drets segons preveu la legislació vigent, pot adreçar-se a Associació Gestió Solidària enviant un correu electrònic a l’adreça info@gestiosolidaria.org, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

Contacte