Associació Gestió Solidària posa en el seu coneixement que les seves dades recollides com a conseqüència d’aquesta relació seran incloses en un fitxer per al seu tractament.

La finalitat del tractament és poder analitzar el seu perfil professional i poder gestionar la seva col·laboració professional amb aquelles entitats del tercer sector que poden requerir d’un professional com vostè. A aquest efecte, vostè accepta que Associació Gestió Solidària pugui cedir la informació de les seves dades bàsiques de contacte a l’entitat demandant d’un perfil professional com el seu. No obstant això, abans de facilitar les seves dades de contacte a l’entitat demandant, Associació Gestió Solidària es posarà en contacte amb vostè per confirmar que vostè accepta facilitar les seves dades bàsiques de contacte a l’entitat demandant.

Associació Gestió Solidària l’informa que les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat. En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició previstos en la LOPD, així com el consentiment de cessió de dades a les entitats demandants de perfils professionals, adreçant-se mitjançant correu postal a Associació Gestió Solidària, Ref. Protecció de Dades, Tuset, 23-25, 6è 8ª, 08006, Barcelona, o bé mitjançant l’enviament de la seva petició al correu electrònic info@gestiosolidaria.org, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades” (acreditant degudament la seva identitat, mitjançant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu substitutori).

Contacte