Associació Gestió Solidària posa en el seu coneixement que les seves dades recollides com a conseqüència d’aquesta relació seran tractades per la nostra associació, amb la finalitat de poder analitzar el seu perfil professional i poder gestionar la seva col·laboració professional amb aquelles entitats del tercer sector que poden requerir d’un professional com vostè. Si vostè passa a formar part de la nostra xarxa, previ contacte per part nostre i amb la seva autorització, cedirem les seves dades bàsiques de contacte per cooperar amb l’entitat demandant.

Associació Gestió Solidària l’informa que les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat. En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets previstos en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, adreçant la seva petició mitjançant correu postal a Associació Gestió Solidària, Ref. Protecció de Dades, Tuset, 23-25, 6è 8ª, 08006, Barcelona, o bé mitjançant l’enviament de la seva petició al correu electrònic , indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades” (acreditant degudament la seva identitat, mitjançant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu substitutori).

Contacte