Logo Empresa Amiga

Si t’agrada el projecte de Gestió Solidària, la teva empresa pot ser una Empresa Amiga

L’Empresa Amiga és anunciada a la nostra web per destacar la seva contribució i especialment el seu compromís amb la solidaritat i a fer que les persones que hi pertanyin sentin que formen part d’un projecte creatiu i en el qual poden participar de manera molt directa.

L’equip de Gestió Solidària s’ ofereix a fer dues visites anuals a l’ organització col.laboradora per tal d’ explicar el projecte a tot el personal , a la vegada que es compromet a recollir les dades de totes les persones que vulguin ser “professionals solidaris” i que formin part de la comunitat GS. L’Empresa Amiga rebrà un distintiu que a la vegada pot anunciar, si ho considerà oportú, ja que una iniciativa com Gestió Solidària encaixa perfectament amb les bones pràctiques de la RSE.

Per tot això i sobretot perquè ets una empresa que comparteix els valors de Gestió Solidària volem que formis part d’aquesta idea que és de tothom qui la vulgui.


Persones - Empresa Amiga
LB Consultores - Empresa Amiga
TPType - Empresa Amiga
TEPSA - Empresa Amiga
Random House - Empresa Amiga

La Sínia - Empresa Amiga
Axxon - Empresa Amiga
Geneva Business School - Empresa Amiga
Sis Coses Impossibles - Empresa Amiga
OptimumTIC - Empresa Amiga

Verbal No Verbal - Empresa Amiga
Verbal No Verbal - Empresa Amiga

Contacte