El projecte

Montse Pichot

Presidenta de Gestió Solidària

El nostre projecte neix d’entendre que la situació econòmica actual fa que moltes entitats del tercer sector no puguin fer-se càrrec d’unes activitats de gestió interna que d’altra banda són fonamentals pel seu bon funcionament.

Empobrir la qualitat interna perquè cal destinar tots els recursos a l’ajut als altres, és una mesura del tot lògica.

Tanmateix pensem que a la llarga això suposarà també assumir un decrement de la qualitat total de la gestió de l’entitat.

Sabem que molts professionals amb un alt nivell d’expertesa en matèries de gestió voldrien aportar coneixement i experiència de manera paral·lela a la seva activitat laboral i en format d’accions de suport. Alhora, també sabem que costa trobar el projecte i l’encaix.

Per això neix Gestió Solidària, per fer de pont entre les necessitats en àrees de gestió de les entitats del tercer sector i les ganes d’aportar coneixement per part de molts professionals de manera altruista.

Volem facilitar el contacte entre aquests dos móns i fer que les accions de suport a la gestió esdevinguin millores de present per encarar amb més fortalesa el futur.Contacte